Bildiri Kitapçığı

Poster ve sözlü sunumlarınızın uluslararası bir dergi olan Journal Human Rhythm Dergisinde yayınlanması için aşağıda belirtilen kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Araştırma makalesi ve olgu sunumu için birer örneği de aşağıda bulabilirsiniz