Honoured Guests

Prof.Dr.İsmet Kırkpınar Kimdir?

1954 Erzurum doğumlu İsmet Kırkpınar, ilk ve orta öğrenimini Horasan İlk ve Orta okullarında ve Erzurum Lisesi'nde tamamladıktan sonra girdiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1979'da mezun oldu. Bir süre Narman Sağlık Ocağı Hekimliği yaptı. Uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaparak Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi ile Erzurum Numune Hastanesi'nde çalıştı. 1992 yılında psikiyatri doçenti oldu. Aynı yıl öğretim üyesi olduğu Atatürk Üniversitesi'nde 1997'de profesörlüğe atandı. Başhekimlik, Dekan yardımcılığı, Etik Kurul Başkanlığı gibi idari görevler dışında çok sayıda mesleki ve sosyal kuruluşlarda yönetici ve üye olarak görev yaptı. Psikiyatri konulu birçok kongrede başkan, düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında yayımlanan bilimsel dergilerde kabul edilmiş 100'den fazla yayını ve basılı kitapları vardır. Halen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Rüstem Keleş Kimdir?

1961 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma
Ekonomisi Bölümü’nde yaptı. 1993-2005 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Rüstem
Keleş, 2005 yılından beri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr.Hasan Yazıcı Kimdir?

1945 yılında İstanbul’da doğdu, 1969’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları ve romatoloji uzmanlık eğitimini sırasıyla 1973 ve 1974 yıllarında ABD’de Albert Einstein Medical Center – Philadelphia-Nebraska ve Creighton Üniversiteleri – Omaha- da t amamladı. Doçentlik ünvanını  aldığı 1978 yılında Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nı kurdu. 1988 yılında profesör ünvanı kazanan Yazıcı, emekli olduğu 2012 yılına kadar bilim dalı başkanlığını yürüttü. Romatoloji içindeki başlıca ilgi alanları Behçet Sendromu Erişkinde iltihapla seyreden romatizmal hastalıklar (Romatoid artrit, Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma, Ankilozan Spondilit, Sedef Romatizması, Ailesel Akdeniz Ateşi vb.), Vaskülitler, Behçet Hastalığı, nedeni bulunmayan ateş veya lokal/genel ağrı ve klinik çalışma metodolojisidir.