Onur Konuklarımız

Prof.Dr.İsmet Kırpınar Kimdir?

1954 Erzurum doğumlu İsmet Kırpınar, ilk ve orta öğrenimini Horasan İlk ve Orta okullarında ve Erzurum Lisesi’nde tamamladıktan sonra girdiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. Bir süre Narman Sağlık Ocağı Hekimliği yaptı. Uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaparak Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi ile Erzurum Numune Hastanesi’nde çalıştı. 1992 yılında psikiyatri doçenti oldu. Aynı yıl öğretim üyesi olduğu Atatürk Üniversitesi’nde 1997’de profesörlüğe atandı. Başhekimlik, Dekan yardımcılığı, Etik Kurul Başkanlığı gibi idari görevler dışında çok sayıda mesleki ve sosyal kuruluşlarda yönetici ve üye olarak görev yaptı. Psikiyatri konulu birçok kongrede başkan, düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında yayımlanan bilimsel dergilerde kabul edilmiş 100’den fazla yayını ve basılı kitapları vardır. Halen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Prof.Dr.Hasan Yazıcı Kimdir?

1945 yılında İstanbul’da doğdu, 1969’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç Hastalıkları ve romatoloji uzmanlık eğitimini sırasıyla 1973 ve 1974 yıllarında ABD’de Albert Einstein Medical Center – Philadelphia-Nebraska ve Creighton Üniversiteleri – Omaha- da t amamladı. Doçentlik ünvanını  aldığı 1978 yılında Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nı kurdu. 1988 yılında profesör ünvanı kazanan Yazıcı, emekli olduğu 2012 yılına kadar bilim dalı başkanlığını yürüttü. Romatoloji içindeki başlıca ilgi alanları Behçet Sendromu Erişkinde iltihapla seyreden romatizmal hastalıklar (Romatoid artrit, Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma, Ankilozan Spondilit, Sedef Romatizması, Ailesel Akdeniz Ateşi vb.), Vaskülitler, Behçet Hastalığı, nedeni bulunmayan ateş veya lokal/genel ağrı ve klinik çalışma metodolojisidir.