Sözlü Bildiri ve Poster

Sunum Kuralları
1. Bildiri özeti için bir konu kategorisi seçilmelidir.
2. Başvuru sunum özeti ile yapılmalıdır ve sunum özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 300 kelimeyi geçmemelidir.
3. Özetler Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir. Kongremiz uluslararası olduğu için Türkçe özete ek İngilizce özet de olmalıdır.
4. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
5. Özet; yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
6. Özette okuduğunuz/çalıştığınız üniversite, fakülte, dönem belirtilmelidir.
7.Sunum slaytlarınızı hazırlarken; slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına, her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına, slaytların yatay olarak hazırlanmasına, çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına özen gösteriniz.
8.Sunum özetinizi ve sunumuzu en geç 1 Nisan 2023 tarihine kadar sauttatkongre@gmail.com mail adresine Word dosyası biçiminde göndermeniz gerekmektedir.

POSTER ÖZETİ GÖNDERİMİ
1. Poster sunumu başvurularını sauttatkongre@gmail.com adresine poster/sözlü sunum katılım kategorinizi ve isminizi belirtmiş bir şekilde özet veya poster metninizi yollayarak yapabilirsiniz.
2. Son gönderim tarihi: 1 Nisan 2023’dür.
3. Bildiriler İngilizce olarak hazırlanmalıdır, bildiri sunumu Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
4. Değerlendirme yazarların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.
5. Bildirilerin değerlendirilme süresi yaklaşık 2 haftadır. Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine en geç 15 Nisan 2023 tarihinde bildirilecektir.
6. Poster Özet Yazım Kuralları
a. Bildiri başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 12 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
b. Bildirinin Times New Roman fontuyla, 12 punto ile yazılması gerekmektedir.
c. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir.
d. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır. (Örneğin: “Bölgemizdeki KOAH Hastalarında Spirometre Değerleri” şeklinde)
e. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
f. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelime kısmı olmalıdır.
g. Çalışmayı özetleyen 3-5 arasında anahtar kelimeler yer almalıdır.
h.Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
ı. Bildiride iletişim kurulacak yazarın ismi uygun yere yazılmalıdır; kurum-adres-telefon-email bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
j. Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz.*** Yukarıdaki kurallar doğrultusunda hazırlanmış bildiriler ‘Word ve PDF’ formatında bildiri gönderim modülüne yüklenecektir.
7. Poster jürisinin değerlendirmesi sonucunda 1. 2. ve 3. lük ödülü kazanan poster sahiplerine ödülleri gala yemeğinde takdim edilecektir.
8. Poster yarışmasının yapılacağı oturum günü: 7 Mayıs 2023, oturum saati: 09.00-11.30
(Poster sunumları dinleyiciler için kongre boyunca devam edecektir.)

Poster Kuralları
1. Her bir poster en fazla yatay ekseni 70 cm, düşey ekseni 100 cm aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
2. Kongre ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olmalıdır. Sağda SAUTTAT logosu solda yazarın çalıştığı kurumun logosu bulunacaktır.
3. Posterde, poster sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik unvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir. Posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
4. Poster başlığı minimum 48 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
5. Yazar Adları minimum 36 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Adlar sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. Örn: Ahmet Genç
6. Yazarların çalışma kurumları minimum 36 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
7. Metin başlıkları 2 metre uzaktan okunabilecek şekilde minimum 24 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
8. Metin 2 metre uzaktan okunabilecek şekilde minimum 24 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
9. Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Amaç / Aim”; “Gereçler ve Yöntemler / Materials and Methods”, ya da “Olgu Tanımlanması / Case Description”; “Bulgular / Results” “Sonuç / Conclusion”; “ Kaynakça / References ”; “ Anahtar Kelimeler / Keyword” başlıkları yer almalıdır.
10. Kaynaklara metin içinde isim, yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Kaynaklar metindeki geçiş sırası ile verilmelidir.

**Bildirilerle ilgili sorularınız için iletişim adresi: sauttatkongre@gmail.com

SAÜTTAT logosunu indirmek için