Bildiri Kitapçığı

Poster ve sözlü sunumlarınızın uluslararası bir dergi olan Sakarya Tıp Dergisinde yayınlanması için aşağıda belirtilen kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir.