Bilimsel Kurul

 • Prof. Dr. Yusuf Aydemir (Göğüs Hastalıkları ABD) – Bilimsel Kurul Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet Tarık Eminler (Gastroenteroloji BD)
 • Prof. Dr. Cahit Bağcı (Fizyoloji ABD)
 • Prof. Dr. Emel Gönüllü (Romatoloji BD)
 • Prof. Dr. Hasan Çetin Ekerbiçer (Halk Sağlığı ABD)
 • Prof. Dr. Havva Belma Koçer (Genel Cerrahi ABD)
 • Prof. Dr. Murat Alemdar (Nöroloji ABD)
 • Prof. Dr. Mustafa Erkan İnanmaz (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
 • Prof. Dr. Öner Özdemir (Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD)
 • Prof. Dr. Ramazan Şekeroğlu (Tıbbi Biyokimya ABD)
 • Prof. Dr. Selçuk Yaylacı (İç Hastalıkları ABD)
 • Prof. Dr. Süleyman Kaleli (Tıbbi Biyoloji ABD)
 • Prof. Dr. Ünal Erkorkmaz (Biyoistatistik ABD)
 • Doç. Dr. Ayşe Demirci (İç Hastalıkları ABD)
 • Doç. Dr. Derya Güzel Erdoğan (Fizyoloji ABD)
 • Doç. Dr. Erdem Çokluk (Tıbbi Biyokimya ABD)
 • Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler (Tıbbi Biyoloji ABD)
 • Doç. Dr. İhsan Hakkı Çiftçi (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
 • Doç. Dr. Türkan Acar (Nöroloji ABD)
 • Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras (Nöroloji ABD)
 • Doç. Dr. Zülfü Bayhan (Genel Cerrahi ABD)
 • Doç. Dr. Osman Köse (Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Uçar (Halk Sağlığı ABD)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cenk Sunu (Hematoloji BD)
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Çiftçi (Nükleer Tıp ABD)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevil Arabacı Tamer (Fizyoloji ABD)