SSS – Sıkça Sorulan Sorular

Sözlü sunum ve poster sunumu arasındaki fark nedir?

Sözlü sunum kategorisindeki katılımcılar, kongre merkezinde yer alan ana salonlardaki kürsülerde bildirilerini diğer katılımcılara ve jüriye maksimum 10 dakika boyunca sözlü olarak sunacak olup akabinde maksimum 5 dakika boyunca soru cevap bölümü gerçektirilecek ve sonuçta jüri tarafından değerlendirilecektir. Poster sunumu kategorisindeki katılımcılar ise, kongre merkezinde önceden belirlenmiş fuaye alanında bildirilerini diğer katılımcılara ve jüriye maksimum 3 dakika boyunca sunacak olup akabinde maksimum 2 dakika boyunca soru cevap bölümü gerçekleştirilecek ve sonuçta jüri tarafından değerlendirilecektir. 

Kongreye göndereceğim bildirinin konusunun seçimi, araştırmanın yapılması ve bildirinin yazımı süreçlerini katılımcının kendisi mi yürütmektedir?

Evet, bu adımları içeren sürecin tamamını bildirinin yazarları yürütmek durumundadır. Özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, meta-analiz formatlarında bildiriler hazırlanırken, araştırmanın konusuna uygun bir anabilim dalı ve akademisyen gözetiminde çalışmanın yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Bildiri yazım ve gönderme süreçleriyle alakalı merak ettiklerinizi https://www.sauttat.com/sozlu-bildiri-ve-poster/ üzerinden bulabilirsiniz. Ekstra detaylar için sauttatkongre@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Göndermiş olduğum bildiri özetinin değerlendirme süreci hakkında bilgi verir misiniz?

21 Nisan 2024’e kadar kaydını yaptırmış katılımcıların bildiri özetleri, yazarların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, önceden belirlenmiş bir Değerlendirme Kurulunca değerlendirilecek olup yalnızca hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiriler sözel veya poster sunumu olarak hazırlanacaktır. 5 Mayıs günü gerçekleştirilecek sözel öğrenci oturumları ve poster sunumlarında ise katılımcılar, daha önceden belirlenmiş akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bunun sonucunda 5 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan Kapanış ve Ödül Töreni’nde başarılı görülen ilk 3 katılımcıya sözel ve poster sunumu kategorilerinde ayrı olmak üzere ödül verilecektir.

Kongrede bildiri özetine ek olarak tam metin gönderimi zorunlu mudur?

Hayır, kongremizde tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak katılımcılar tercihen tam metin gönderebilirler. 12 Mayıs 2024 tarihine kadar gönderilmiş olan ve dergi editörlüğünün değerlendirmesi sonucunda kriterlere uygun bulunan tam metinler Sakarya Tıp Dergisinde yayımlanma şansına sahip olacaktır.

Sözlü sunum veya poster sunumu en fazla kaç kişi tarafından yapılabilir?

Sözlü ve poster sunumları yazarlardan yalnızca biri (sorumlu yazar) tarafından yapılmalıdır. Ancak yardımcı yazarlar sunum sırasında, sözlü sunum oturumlarında ve fuaye alanında bulunabilir, Değerlendirme Kurulu uygun gördüğünde bildiri tartışmasına yönelik soru-cevap bölümüne aktif olarak katılabilirler.

Kongreye tıp fakültesi dışındaki bir fakülteden ya da yüksek lisans öğrencisi olarak katılım sağlayabilir miyim?

Kongremiz, dinleyici (pasif) katılımcı statüsünde tıp fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik olmakla beraber, Değerlendirme Kurulunca uygun görüldüğü takdirde aktif katılımcı kategorisinde tıp fakültesi dışındaki sağlık bilimleri/temel biyolojik bilimler ile ilişkili lisans öğrencileri ve tıp fakültesine bağlı kurum/enstitülerde yüksek lisans yapan katılımcılar kongremize katılabilir ve bildirilerini sunabilirler. 

Hem poster hem sözlü sunuma aynı bildiri ile başvurabilir miyim?

Katılımcılar, aktif katılımcı başvuru formu üzerinden sunum şekillerini poster ve sözlü sunumlarından yalnız biri ya da her ikisi olarak tercih edebilir. Ancak Değerlendirme Kurulunca, sözel veya poster sunumu olarak gönderilen çalışmaların sunum şekillerinde değişiklik yapılması talep edilebilir.

Farklı bildirilerle birden fazla başvuruda bulunabilir miyim?

Katılımcılar, sunumu gerçekleştirecek sorumlu yazar olarak yalnızca bir bildiri başvurusunda bulunabilir. Ancak yardımcı yazar olarak birden fazla çalışmada bulunabilirler.

Posterlerin hazırlanması süreci ve baskısına dair harcamalar katılımcının kendisine mi ait?

Evet, bildirinin yazım ve gönderim süreçlerinde olduğu gibi posterlerin hazırlanması ve baskısına dair tüm harcamalar katılımcının kendisine aittir.

Kongre dili nedir? Sözlü sunum veya poster sunumunu İngilizce yapabilir miyim?

Sözlü sunum ve poster sunumlarının dili katılımcının tercihine göre Türkçe ya da İngilizce olabilir.